Alo Silaj
+90 532 330 97 06 - +90 533 923 17 75


Konya Silaj ® Çerkezler Tarım kuruluşudur.
Silaj Kalitesi Nasıl Belli olur

Silaj Kalitesi Nasıl Belli olur

Genel olarak kaliteli silaj zeytin yeşili renkte olmalıdır. Yeşilimsi ton yemin çeşidine

bağlı olarak değişmekle beraber, koyuluğu kahverengiye veya siyaha ulaşan silaj kötü

kaliteli sayılır. Hoşa giden hafif süt asiti (laktik asit) kokusunda olmalı, küf, amonyak,

bütirik asit, tütün kokusu gibi istenmeyen kokular bulunmamalıdır (bütirik asit kapsamı

%0.1\'i geçmemeli). Kaliteli silajlar hafif asit tadında olurlar. İyi silajda yemler silolanmadan

önceki yapı ve görünümlerini korurlar, yani yaprak ve sap birbirlerinden ayırt edilebilecek

şekildedirler ve birbirlerine girip yapışkan, bulamaç halini almazlar. Asitlik derecesi yemin

kuru madde içeriğine bağlı olarak değişmekle beraber, en iyi silajların pH\'ları, 3.5-4

arasında değişir. pH\'sı 4.2\'den, özellikle de 4.7\'den yüksek olan silajlar düşük kaliteli

sayılırlar.

Silo yemlerinin kalitelerini belirlemek için, silajın bazı fiziksel ve kimyasal

özelliklerine dayanan yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan biri olan Königsberg

yönteminde yemin her özelliğine puan verildikten sonra bunlar toplanarak silo yeminin

bütünü hakkında karara varılmaktadır. Bu sistemde ele alınan özellikler ve her özelliğin

puanı aşağıda verilmiştir.

I. Fiziksel özellikler

Renk, koku-tat ve silajın yapısal durumu puanlanır, üç özelliğin puan toplamı 15\'tir.

Renk : 0-4 (0 en kötü, 4 en iyi puan)

Koku-tat : 0-7 (0 en kötü, 7 en iyi puan)

Strüktür : 0-4 (0 en kötü, 4 en iyi puan)

II- Kimyasal özellikler

pH derecesi ile asetik asit ve butirik asit miktarları değerlendirmeye alınmakta olup,

bu üç özelliğin puan toplamı 20\'dir.

pH özelliği (0 en kötü, 4 en iyi puan)

pH 3\'den düşük ise 0 puan

pH 3-3.5 ise 1 puan

pH 3.3-3.5 ise 2 puan

 

Silaj Kalitesi Nasıl Tayin Edilir?

Genel olarak kaliteli silaj zeytin yeşili renkte olmalıdır. Yeşilimsi ton yemin çeşidine

bağlı olarak değişmekle beraber, koyuluğu kahverengiye veya siyaha ulaşan silaj kötü

kaliteli sayılır. Hoşa giden hafif süt asiti (laktik asit) kokusunda olmalı, küf, amonyak,

bütirik asit, tütün kokusu gibi istenmeyen kokular bulunmamalıdır (bütirik asit kapsamı

%0.1\'i geçmemeli). Kaliteli silajlar hafif asit tadında olurlar. İyi silajda yemler silolanmadan

önceki yapı ve görünümlerini korurlar, yani yaprak ve sap birbirlerinden ayırt edilebilecek

şekildedirler ve birbirlerine girip yapışkan, bulamaç halini almazlar. Asitlik derecesi yemin

kuru madde içeriğine bağlı olarak değişmekle beraber, en iyi silajların pH\'ları, 3.5-4

arasında değişir. pH\'sı 4.2\'den, özellikle de 4.7\'den yüksek olan silajlar düşük kaliteli

sayılırlar.

Silo yemlerinin kalitelerini belirlemek için, silajın bazı fiziksel ve kimyasal

özelliklerine dayanan yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan biri olan Königsberg

yönteminde yemin her özelliğine puan verildikten sonra bunlar toplanarak silo yeminin

bütünü hakkında karara varılmaktadır. Bu sistemde ele alınan özellikler ve her özelliğin

puanı aşağıda verilmiştir.

I. Fiziksel özellikler

Renk, koku-tat ve silajın yapısal durumu puanlanır, üç özelliğin puan toplamı 15\'tir.

Renk : 0-4 (0 en kötü, 4 en iyi puan)

Koku-tat : 0-7 (0 en kötü, 7 en iyi puan)

Strüktür : 0-4 (0 en kötü, 4 en iyi puan)

II- Kimyasal özellikler

pH derecesi ile asetik asit ve butirik asit miktarları değerlendirmeye alınmakta olup,

bu üç özelliğin puan toplamı 20\'dir.

pH özelliği (0 en kötü, 4 en iyi puan)

pH 3\'den düşük ise 0 puan

pH 3-3.5 ise 1 puan

pH 3.3-3.5 ise 2 puan

KONYA