Alo Silaj
+90 532 330 97 06 - +90 533 923 17 75


Konya Silaj ® Çerkezler Tarım kuruluşudur.
Neden Silaj Yem

Geviş getiren hayvanların besin madde gereksinimlerini tümüyle sadece yoğun

yemlerle karşılamak mümkün değildir. Yoğun yemlerle birlikte yeşil veya kuru kaba yemler

ile silajların da rasyonlara girilmesi ve böylece hem ekonomik besleme hem de rasyonel

beslemenin gerçekleştirilmesi zorunludur. Hayvanların yeşil yem gereksinimlerini doğadan

taze olarak karşılamak, her bölgenin kendine özgü vejetasyon koşulları nedeniyle, yılın

ancak belli günlerinde mümkündür. Orta Avrupa ülkeleri için 160-180 gün olan bu süre,

ülkemizin de dahil olduğu Akdeniz iklim kuşağındaki ülkeler için yaklaşık 200 gündür. Bu

nedenle yılın geri kalan zamanında hayvanların kaba yem gereksinmeleri değişik

kaynaklarla karşılanmak zorundadır. Vejetasyon dönemlerinde otlatılarak veya biçilerek

hayvanlara verilen yemlerin fazlası, su içerikleri nedeniyle uzun süre oldukları şekilde elde

tutulamazlar. Kızışarak bozulmayı önlemek için suca zengin kaba yemlerin değişik

yöntemler yardımıyla kullanılacakları döneme kadar saklanması gerekir.

İşte bu saklama yöntemlerinden biri de silolayarak saklama yani silaj yapmadır.

Yemlerin bu yolla uzun süre saklanmasına ilişkin bazı bilgiler çok eskilere dayanmaktadır.

Romalılardan kalan bazı yazıtlarda, Akdeniz ülkelerinde o zamanlar bile bazı yeşil

yemlerin kuyulara veya toprak üstüne yapılmış kulelere doldurularak saklandığı

bildirilmektedir. Nitekim MÖ 1500-1000 yıllarında eski Mısırlıların yeşil yemleri silaj

yaparak sakladıkları saptanmıştır. Baltık ülkelerinde çok eskiden yemlerin bu şekilde

korunduğu, bunun zamanla Almanya\'da uygulandığı ve 17.yüzyılın sonlarına doğru da

diğer ülkelere yayılmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Ancak yeşil yemlerin silolanması son

50 yıl içerisinde tüm dünyada yaygınlaşmıştır. Silaj yapımı ülkemizde yeni tanınan bir

tekniktir.

Ülkemizde son yıllarda giderek büyük önem kazanan ve çiftçilerimiz tarafından

daha yakından tanınmak ve ruminant beslemede kullanımı yaygınlaştırılmak istenen silaj,

üretim açısından bilgi gerektiren teknik bir konudur. Silolamanın yapılacağı yerin seçimi,

silo kabı, silo kabının doldurulması, kapatılması, fermentasyon süresince bekletilmesi ve

boşaltılması mutlak surette tekniğine uygun yapılmalı, ayrıca silolanacak materyalin

seçimi, hasat edilmesi ve silolamaya uygun hale getirilmesinde de bilimsel esaslar dikkate

alınmalıdır. Aksi takdirde silolama amacına ulaşmayacak, elde edilen silajlardan beklenen

fayda sağlanamayacaktır. Silaj yapımı kadar silajla besleme de belli açılardan bilgi

gerektiren diğer bir konudur.

Ülkemizde silaj yapımı ve silajla beslemeye ilginin artmasına rağmen bu konuda

eğitici uygulama ve yayım materyalinin sağlanmasında zaman zaman bazı sıkıntılar

yaşanmaktadır. Silaj yapımı ve silajla besleme konusundaki eğitim faaliyetlerine katkı

oluşturması amacıyla hazırlanan bu kitapçık, çiftçilerimiz tarafından silaj yapımı ve silajla

besleme hakkında sorulan tüm sorulara cevap verebilecek şekilde hazırlanmaya

çalışılmıştır.

Daha ekonomik ve rasyonel hayvan beslemenin gerçekleştirilmesine katkı

sağlayarak ülkemiz ekonomisine katma değer yaratacağı kesin olan silaj yapımı ve silajla

besleme, pratik açıdan tüm yönleriyle aşağıda sunulmuştur. Silaj yapımı ve kullanımı

konusunda daha detaylı teknik bilgiler için Ziraat Fakültelerinin Yemler Bilgisi ve Yem

Teknolojisi kitapları yardımcı olacaktır.

KONYA