Alo Silaj
+90 532 330 97 06 - +90 533 923 17 75


Konya Silaj ® Çerkezler Tarım kuruluşudur.
Mısır Silajı Nedir?

Mısır Silajı Nedir ?

Mısır hasılı, yüksek düzeyde kolay parçalanabilen karbonhidrat içeriği ve uygun

tampon kapasitesi nedeniyle en kolay silolanabilen yem bitkisi özelliği taşımaktadır. Bu

özelliği yanında geviş getiren hayvanlar tarafından sevilerek tüketilmesi ve enerjice zengin

olmasından dolayı vazgeçilmez bir kaba yem kaynağıdır. Çok körpe çağda karbonhidrat

ve su içeriği bakımından çok zengindir. Bu nedenle bu dönemde silolandığında

fermantasyon fazla olduğundan hayvanlar silajı severek yemezler. Körpe ve sulu çağda

silolanması zorunluluğu doğduğunda, kuru maddesi daha yüksek, baklagiller gibi

proteince zengin yem bitkileri ile karışık olarak silolanmalıdır. En uygun silolama zamanı

tanelerin süt olum devresini tamamladığı çağdır. Protein düzeyini yükseltmek için yonca,

korunga, üçgül gibi baklagil yem bitkileri ile karışık silolanmalıdır. Ayrıca, taze materyalin

%0.5-2.0'si oranında üre veya diğer protein olmayan azotlu bileşikler katılabilir; ancak

bunların homojen olarak karıştırılmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, kolay çözünen bu

 

bileşiklerin kaybını önlemek için silajlık mısırın kuru maddesinin %25 civarında (süt olumu

döneminde kolay çözünebilir karbonhidrat içeriği %20-30'dur) olması gerekir. Ancak kuru

madde içeriğinin yüksek olduğu ve tanelerin hamur olumundan sonraki devrelerde

yapılacak mısır silajının kalitesi düşük olacaktır. Bu dönemde kuru madde içeriği %35'in

üzerine çıkacak, kolay çözünebilen karbonhidrat miktarı %10'nun altına düşeceğinden süt

asiti bakterilerinin gelişimi yetersiz olduğu gibi silajın da sindirilebilirliği düşük olur.

Silajlık mısırın hasat anında doğrama uzunluğunun ayarlanarak kısaltılması ve

olgunlaşmış tanelerin tane kırıcılarıyla kırılması sağlanarak silaj kalitesi ve yem değerinin

iyileştirilebileceği bildirilmektedir. Yüksek besin değerine sahip bu silaj, işletmenin diğer

kaba yem kaynakları da dikkate alınarak süt ineklerine kuru madde gereksiniminin yarısını

karşılayacak düzeye kadar verilmesi mümkündür.

KONYA